aktualności

,,Ambitna młodzież” – woj. dolnośląskie

Szanowni Państwo, 

Wkrótce rozpoczynamy rekrutacje do projektu ,,Ambitna młodzież”, który ma na celu stworzenie nowych szans zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową i edukacyjną 70 (37K/33M) młodych osób w wieku 15-24 lat, w tym osób niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu powiatów lwóweckiego, kłodzkiego, złotoryjskiego i wałbrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy:
 - wsparcie doradcy zawodowego (opracowanie Indywidualnego Planu Działania) i psychologa
- szkolenia zawodowe
- mentoring
- płatne staże zawodowe
- pośrednictwo pracy
- sfinansowanie asystentów dla osób niepełnosprawnych.

,,Poziom wyżej" - kurs języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu ,,Poziom wyżej”, który zakłada podniesienie u 240 (130K/90M) osób powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami (max. ISCED3), w tym 116 (68K/48M) powyżej 50 roku życia, z terenu województwa wielkopolskiego, poziomu biegłości językowej o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu. Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 120 h (2 bloki).

Nieczynne biuro

14 sierpnia br. biuro Fundacji w Poznaniu będzie nieczynne.

24 grudnia 2014

Szanowni Państwo,
informujemy, iż biuro fundacji będzie nieczynne w dniu 24.12.br. Serdecznie przepraszamy. Jednocześnie chcielibyśmy złożyć na Państwa ręce, Życznia zdrowych, spokojnych, świąt Bożego Narodzenia.

Zespół Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

Strony